uw notaoverzicht van uw verzekeraar

WAT HEEFT MIJN HUISARTS NU TOCH GEDECLAREERD ?

Wij merken dat er vragen komen van patiënten over declaraties. Mede door de aandacht in de media en het TV-programma Radar (waarin patiënten opgeroepen worden vragen te stellen aan zorggroepen en zorgverzekeraars over hun '’onduidelijke’’ kostenoverzichten van de zorgverzekeraar) heeft dit onze aandacht. Er zijn hierbij twee zaken die mensen soms niet kunnen thuisbrengen:

Het inschrijftarief
Ieder huisarts declareert per verrichting (consult, visite etc.) maar krijgt ook per ingeschreven patiënt een abonnementstarief betaald. Dit moet hij wel declareren. Dit gebeurt altijd op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. Ook al komt u nooit bij uw huisarts dan zult u dit bedrag toch op uw declaratieoverzicht terug vinden.

Declaratie's van de zorggroep ZORROO
Lijdt u aan Diabetes, COPD of staat u geregistreerd als patiënt met een verhoogd risico op Hart- en Vaatziekten èn komt u daar niet voor bij de specialist maar bij de huisarts en/of de praktijkondersteunster, dan declareert de huisarts deze bezoeken niet rechtstreeks. Deze vallen namelijk onder een DBC (diagnose behandel combinatie). Dit is enkele jaren geleden zo verzonnen door de minister, zorgverzekeraars en onze vertegenwoordigers en wordt gefaciliteerd, gecontroleerd en gedeclareerd door een zorggroep. Voor alle drie de DBC's is er een jaartarief wat gedeeld door vier per kwartaal wordt uitbetaald.
Bij de DBC Diabetes valt dit vaak niet zo op daar elke diabeet in principe minstens één keer per kwartaal komt. Bij de COPD en CVRM (Cardio Vasculair Risico Managment = Hart-Vaatziekten) komt een deel van de patiënten slechts 1x per jaar. Daar er per kwartaal een vooraf afgesproken jaarvergoeding wordt gedeclareerd, ziet u dus elk kwartaal een bedrag gedeclareerd worden, ook al bent u in dat kwartaal niet geweest. Van het bedrag dat gedeclareerd wordt door ZORROO, worden alle zorgverleners die onder desbetreffende DBC vallen overigens betaald. Bv de dietiste in het geval dat u diabetes heeft.
Overigens is het ook zo dat als u vaker komt in een jaar (voor zover dat gerelateerd is aan één van bovengeboemde aandoeningen), dat er dan niet meer geld wordt gedeclareerd. Meer informatie over ZORROO vindt u hier: http://www.zorroo.nl/paars