gezonde leefstijl


Bent u te motiveren tot een gezondere leefstijl ?

Te weinig bewegen, roken en overgewicht zijn belangrijke risicofactoren voor het ontwikkelen van hart- en vaatziekten, maar ook van chronische luchtwegaandoeningen en Diabetes type 2.
Uit onderzoek blijkt dat 80%-90% van de bevolking het acceptabel vindt dat de huisarts dit onderwerp tijdens een consult bespreekbaar maakt. Vaak is dit een goede aanzet om na te denken in hoeverre er op het gebied van een gezonde(re) leefstijl wellicht iets te verbeteren valt.

Niet alleen in de huisartsenpraktijk is er aandacht voor dit groter wordende probleem, ook vanuit de overheid krijgt dit steeds meer aandacht. De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg denkt erover om in de toekomst de hoogte van de zorgpremie meer af te gaan laten hangen van de leefstijl.

Het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen is bezig met het ontwikkelen en invoeren van de zogenaamde Beweegkuur. Dit is een programma waarmee mensen met (een verhoogd risico op) Diabetes type 2 worden begeleid naar een actievere leefstijl. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit interventieprogramma per 1 januari 2011 worden opgenomen in het pakket van de zorgverzekering.

Zo is er ook een programma in ontwikkeling voor mensen met overgewicht.

Deze programma’s stimuleren mensen tot meer beweging en gaan in op een gezond voedingspatroon, waardoor de kwaliteit van leven toeneemt en complicaties kunnen worden voorkomen of uitgesteld.
Meer informatie over de Beweegkuur kunt u nalezen op www.beweegkuur.nl.

Kort willen we voor u uiteenzetten wat wij onder een gezonde leefstijl verstaan:
Het bereiken van een gezond gewicht en dagelijks voldoende beweging. Indien u rookt behoort stoppen met roken tot de eerste stap op weg naar een gezonde leefstijl.
Een gezond gewicht betekent:een BMI (Body Mass Index) voor volwassenen tussen de 18.5 en 25.een middelomtrek van kleiner dan 94 cm voor mannen en 80 cm voor vrouwen.

Het gaat niet alleen om minder eten maar ook om gezond eten.
Weet: u wordt niet dik tussen Kerst en Oud en Nieuw maar tussen Oud en Nieuw en Kerst.
Informatie hierover is terug te vinden op www.voedingscentrum.nl.

Voldoende beweging betekent op tenminste 5 dagen, maar liever alle dagen van de week een half uur matige inspannende activiteit per dag (fietsen, stevig lopen, tuinieren).

Komt uw BMI boven de 25? Dan moet dit verhoogd worden naar een uur per dag.

Denkt u al langer na over stoppen met roken en stelt u onze hulp op prijs dan willen wij u graag hierbij helpen. Wij nodigen u uit voor een oriënterend gesprek waarbij we gaan kijken op welke manier, en in sommige gevallen met welke hulpmiddelen, wij u kunnen ondersteunen. Wij werken hierbij volgens de richtlijnen van Stivoro.
Lees meer hierover op www.stivoro.nl.

Mocht u na het lezen van deze informatie uw leefstijl willen aanpassen of met een van ons willen praten wat de mogelijkheden voor u zijn, dan bent u van harte welkom. Zie ook: 'gezond leven'.