Bevolkingsonderzoek Darmkanker

Onlangs is gestart met het landelijk bevolkingsonderzoek darmkanker. Het onderzoek gaat geleidelijk van start om ervoor te zorgen dat de wachttijden bij eventueel vervolgonderzoek zo kort mogelijk gehouden kunnen worden. Uiteindelijk krijgen alle mannen en vrouwen van 55 tot en met 75 jaar iedere twee jaar een uitnodiging.
Wanneer u een uitnodiging krijgt hangt af van uw geboortejaar. Op de website van het RIVM vindt u meer informatie hierover.

Waarom een bevolkingsonderzoek darmkanker?
Met het bevolkingsonderzoek kan darmkanker worden voorkomen of in een vroegtijdig stadium worden ontdekt en behandeld. Als darmkanker vroegtijdig wordt ontdekt, is de kans op genezing groter en de behandeling minder zwaar. Het bevolkingsonderzoek kan op langere termijn een gemiddelde van 2.400 sterfgevallen aan darmkanker per jaar voorkomen.

Wat betekent het voor u?
Per post ontvangt u een brief met informatie over het bevolkingsonderzoek.
Twee weken later ontvangt u een paarse envelop met daarin een ontlastingstest. Deze test wordt beoordeeld op de aanwezigheid van bloed bij uw ontlasting.
Nadat u de test heeft uitgevoerd stuurt u dit terug en na ongeveer twee weken krijgt u een brief thuisgestuurd met de uitslag.

Mocht u meer informatie over het bevolkingsonderzoek willen lezen dan verwijzen we u naar de volgende websites: www.rivm.nl en www.thuisarts.nl.

Mocht u de voorkeur geven aan informatie in het Engels, Arabisch of Turks dan kan u gebruik maken van de volgende link: http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Brochures/