diabeteszorg


Diabetes Mellitus (suikerziekte) is een complexe aandoening waar veel meer bij komt kijken dan alleen maar een bepaald medicijn slikken en af en toe bloed te laten prikken. De patient dient een hoge mate van discipline te hebben en heeft de verantwoordelijkheid voor zijn gezondheid. Artsen en paramedici (dietiste, podotherapeut, fysiotherpeut, oogarts) ondersteunen de patient door deze goed onder controle te houden en te stimuleren zijn/haar leefgewoontes zo goed mogelijk aan de aandoening aan te passen.

Om de zorg voor onze diabeten zo goed mogelijk te laten verlopen en kwalitatief van hoog niveau te laten zijn is er een speciale diabetes ondersteunster in onze praktijk alsmede een verpleegkundig specialist die beiden bij Avans plus de Module Diabetes mellitus en Cardiovasculair risicomanagement in de huisartsenpraktijk met succes hebben gevolgd. Al onze diabeten wordt de gelegenheid geboden om 3x per jaar bij één van deze dames op consult te komen en 1x per jaar bij de huisarts. Alle aspecten van diabeteszorg komen zo minstens 1x per jaar aan bod. Er wordt gewerkt conform de zorgstandaard van de Nederlandse Diabetes Federatie.

Onze praktijk is aangesloten bij Zorroo (Zorggroep Regio Oosterhout en omstreken). Vanuit deze zorggroep wordt intensief gemonitord of de zorg die de aangesloten huisartsen leveren kwalitatief voldoet aan de landelijke richtlijnen. Wij leggen verantwoording af aan Zorroo en Zorroo aan uw zorgverzekeraar.

In onderstaande tabel ziet u hoe de controles in onze praktijk zijn georganiseerd. Controles of verwijzingen bij derden zijn niet voor elke diabeet standaard en zijn dus niet in deze tabel opgenomen (bv pedicure of podotherapie).

  1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal
bloedonderzoek (via laboratorium ziekenhuis) klein klein klein groot
inclusief urineonderzoek
fundusfoto's (via laboratorium ziekenhuis)       in kwartaal dat u jarig bent
controle door huisarts diabetes ondersteunster diabetes ondersteunster diabetes ondersteunster


Bernadette, onze leidende praktijkondersteunster, heeft speciale spreekuren op dinsdagmiddag, woensdag hele dag en donderdagmiddag (locatie is Apotheek Oosterheide, alwaar daar ruimte voor gehuurd wordt).
Mw Snobl, verpleegkundig specialist, heeft de mogelijkheid om op maandag-, dinsdag- en woensdagochtend één diabeet te zien.

Voor het jaarlijks consult bij de huisarts (dit is altijd de 1e kwartaalcontrole na het jaaronderzoek met uitgebreid lab) kan men op elk spreekuur terecht.