artsen en medewerksters

In onze praktijk zijn de volgende artsen en medewerk(st)ers werkzaam:

drs. Snobl, huisarts; LCR geregistreerd reizigersgeneeskundig huisarts mw. Snobl-van Damme, verpleeg kundig specialist bij de huisarts
Bernadette, praktijk ondersteunster somatiek (Avans+) en assistente Sylvia
assistente
drs. Mooren, huisarts mw C. Krijger, praktijkondersteunster GGZ
drs. Oomen, huisarts    

Bij wie kunt u met wat terecht ?


Huisarts
Spreekt voor zich

Verpleegkundig specialist
Functioneert op hetzelfde niveau als de arts op de volgende gebieden: keel-, neus- en oorgeneeskunde, longgeneeskunde, huidziekten, klachten van het beweginsapparaat of neurologisch vanaf de onderrug naar beneden en ouderenzorg. Om de week heeft mw Snobl structureel overleg met de hoofden van zorgcentrum de Buurstede omtrentr al onze patiënten die daar verblijven. Daarnaast kunnen diabeten ook bij mw Snobl terecht voor dezelfde controles als welke door onze diabetesondersteunster worden gedaan.

Assistente
Uw eerste aanspreekpunt voor al uw vragen. Onze assistentes hebben tevens eigen spreekuren waarbij zij mensen zien voor bloeddrukcontroles, reisadviezen, uitstrijkjes (alleen in het kader van het bevolkingsonderzoek), wratten bevriezen, wondcontrole, hechtingen verwijderen en longfunctietesten.

Praktijkondersteunster Somatiek
Berandette heeft in juni 2013 de opleiding tot praktijkondersteunster somatiek afgerond. Hiermee is zij bevoegd tot het verlenen van Diabeteszorg, COPDzorg en begeleiding van hart/vaatpatiënten (CVRM = CardioVasculair Risico Managment). Daarnaast is Bernadette speciaal geschoold om patiënten te begeleiden bij het starten met insulinetherapie.
De begeleiding van deze patiëntengroepen geschiedt in samenwerking met en onder supervisie van Zorroo (Zorggroep Regio Oosterhout en omstreken). Wilt u meer weten over wat de functie van een praktijkondersteunster precies is klik dan hier.

Praktijkondersteunster GGZ
Patiënten met psychische klachten kunnen via of dokter Snobl of mw Snobl doorverwezen worden naar het spreekuur van mw Krijger. Zij kan samen met u uitdiepen wat er pecies aan de hand is en u zelf in behandeling nemen of, indien nodig, doorverwijzen naar een psycholoog, psychotherapeut, GGZ-Breburg of psychosomatisch fysiotherapeut.