de huisartsenpost


's Avonds, 's nachts en in het weekend kunt u voor dringende zaken contact opnemen met de huisartsenpost Oosterhout welke deel uitmaakt van de Huisartsen Dienst Structuur West-Brabant . Telefoonnummer 0162-435000.
Belt u altijd eerst van tevoren! Binnenlopen zonder afspraak kan niet.

Indien er sprake is van een levensbedreigende situatie kunt u ook eerst 112 bellen!

Helaas wordt er veel misbruik gemaakt van de huisartsenposten. Het is de bedoeling dat u alleen belt indien u dringend medisch advies nodig heeft. Dat wil zeggen dat er sprake is van een situatie welke niet kan wachten tot de eerstvolgende gewone werkdag. Het is niet de bedoeling dat u naar de huisartsenpost komt ivm bijvoorbeeld een rugpijn waar u reeds langere tijd last van heeft of omdat u door de weeks moet werken. Daar is de huisartsenpost niet voor!

Voor meer informatie kunt u op deze link klikken