Welkom bij huisartsenpraktijk Snobl

LET OP:

Op dit moment zijn de pneumokokken-vaccinaties (was nieuw dit jaar) op. Dit is in heel Nederland een probleem en het lijkt er niet op dat we er nog gaan krijgen. Er zijn nog wel enkele griepvaccinaties over en we krijgen er nog dertig op 27 november. Daar kunt u, als u niet op de uitnodiging bent ingegaan maar er toch nog één wilt krijgen, voor bellen.

CORONA, AFSPRAKEN etc

BELANGRIJKE UPDATE 9 NOVEMBER 2020

IEDEREEN WORDT VERZOCHT EEN GEZICHTSMASKER TE DRAGEN. HEEFT U ER GEEN DAN KUNT U ER ÉÉN VAN ONZESSISTENTE KRIJGEN

VERDER:

DE AANDACHT VAN IEDEREEN VOOR CORONA IS AAN HET MINDEREN. DIT HEEFT INMIDDELS GELEID TOT EEN SERIEUZE 2e GOLF VAN INFECTIES. ONZE VRAAG AAN IEDEREEN IS DAN OOK OM ALERT TE BLIJVEN EN NIET TE VERGETEN WELKE PROBLEMEN ER (WEER) KUNNEN ONTSTAAN!

ZEKER BIJ HUISARTSEN EN IN ZIEKENHUIZEN MOETEN WE ALLEMAAL BLIJVEN OPPASSEN. WIJ VRAGEN U DAN OOK DRINGEND OM

- NIET NAAR DE PRAKTIJK TE KOMEN ZONDER AFSPRAAK. DIT GELDT OOK VOOR BV NAKIJKEN VAN URINE, OPHALEN VAN EEN VERKLARING OF OM IETS TE VRAGEN. BEL ALTIJD EERST !!!

- BIJ KOORTS, HOESTEN OF KORTADEMIGHEID DIT ALTIJD TELEFONISCH TE MELDEN. KOM NOOIT ZOMAAR NAAR DE PRAKTIJK.

- HEEFT U EEN AFSPRAAK, KOM DAN MAXIMAAL 5 MINUTEN VAN TE VOREN EN ALLEEN !! BINNEN. BENT U ER EERDER DAN MOET U BUITEN WACHTEN, ZELFS BIJ SLECHT WEER !!!


Onze zorg is veilig, ook nu

Twijfelt u of u met uw gezondheidsvraag naar de huisarts moet gaan? Bel dan!

LET OP: Wij werken momenteel met aangepaste spreekuurtijden.

Aanpassingen in uw huisartsenpraktijk
Met een aantal aanpassingen in de praktijk bieden we u veilige zorg en voorkomen we verdere verspreiding van het coronavirus. Ook kunnen we zo zorg bieden aan patiënten die dit het meest nodig hebben. We hopen op uw begrip.

Bel altijd eerst de doktersassistente. Ga niet zonder afspraak naar uw huisarts toe. Telefonisch bespreken we wat de beste oplossing is:
- Zelfzorgadvies, eventueel met een telefonische controle.
- Telefonische afspraak met de huisarts.
- Afspraak op het spreekuur, kom indien mogelijk alleen naar de praktijk en ben maximaal 5 minuten van tevoren aanwezig.
- Bezoek thuis door de huisarts, indien nodig.

Het is op dit moment niet mogelijk om online afspraken te maken. In overleg met u bekijken we hoe controles voor diabetes, CVRM, astma en COPD kunnen plaatsvinden. Eventueel volgt een afspraak op de praktijk.

Het spreekuur van de praktijkondersteuner GGz wordt indien mogelijk vervangen door een videoconsult of een telefonische afspraak. In overleg met u volgt eventueel een afspraak op de praktijk.

Het spreekuur van de praktijkondersteuner Ouderen wordt zoveel mogelijk vervangen door een telefonische afspraak.

Heeft u mogelijk het coronavirus?
Klachten? Maak een afspraak voor een coronatest.
Heeft u klachten zoals verkoudheid, hoesten, verhoging of plotseling verlies van smaak en reuk? Dan kunt u zich laten testen op het coronavirus. Zo controleren we de verspreiding van het virus en beschermen we elkaar.

Maak alleen een afspraak voor een test als u klachten heeft die passen bij het coronavirus. Zonder klachten heeft de coronatest geen zin.

Bel voor een afspraak met 0800-1202 (alleen voor mensen vanaf 12 jaar).
Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Blijf verder thuis en ga alleen naar buiten voor de test.

Let op:
• Behoort u tot een risicogroep of bent u ernstig ziek? Heeft u bijvoorbeeld hoge koorts of bent u benauwd? Bel uw huisarts, behandelend arts of de huisartsenpost. Ga NIET zonder afspraak naar uw huisarts of huisartsenpost toe. Bel bij een levensbedreigende situatie altijd 112.
• Let op: Kinderen van 0 t/m 11 jaar laten testen? Maak een afspraak via de regionale GGD. Kijk op ggd.nl voor de contactgegevens.

Doe de corona-vragentest
Voor meer informatie over het coronavirus: www.thuisarts.nl, www.pharos.nl, www.rijksoverheid.nl en www.rivm.nl. U kunt ook bellen naar het RIVM, tel. 0800-1351.

Online zelfhulptrainingen coronacrisis
De coronacrisis heeft vast ook een behoorlijke impact op u. Om hiermee aan de slag te gaan biedt Zorroo u vier online zelfhulptrainingen van Minddistrict over dankbaarheid, mentaal sterk blijven, fit blijven en thuiswerken. De trainingen zijn vrij toegankelijk. Als u er niet alleen uitkomt, neem dan telefonisch contact op met de praktijk.

Naar online zelfhulptrainingen coronacrisis

PRAKTIJKONDERSTEUNING GGZ TIJDENS CORONA CRISIS

Het is een vreemde periode en voor veel mensen vraagt het aanpassingen in ieders situatie.

Als praktijkondersteuner GGZ kan ik ondersteuning bieden op verschillende manieren en hoeft de psychische hulp niet te stoppen. Aan de hand van de health modules, video bellen of een telefoongesprek kan ik meedenken en een luisterend oor bieden.
Natuurlijk kan ik ook, wanneer er een verwijzing naar een psycholoog nodig is, dit alvast in gang zetten.

Juist in deze tijd is het belangrijk om goed voor jezelf te zorgen. Minddistrict e-health platform heeft bijvoorbeeld een zelfhulp module gemaakt speciaal voor deze periode. In deze module wordt aandacht besteed aan gedachtes en gevoelens, bijvoorbeeld: hoe blijf je verbonden met je omgeving en waar heb je wel controle over, hoe zorg je voor jezelf en hoe ga je om met onzekerheid en teleurstelling.

Blijf niet te lang lopen met vragen en schroom niet om de huisartsenpraktijk te bellen en te vragen om ondersteuning hierbij.
Ik help u graag deze periode zo prettig mogelijk door te komen.

Met vriendelijke groet,
Nicole de Graaff, POH-GGZ

CORONA VIRUS INFORMATIE

Hieronder staan enige links waar u als patient betrouwbare en begrijpelijke informatie kunt vinden mbt het coronavirus en de verspreiding daarvan. Wij schrijven er niet zelf iets over daar de situatie in Nederland en de wereld continue verandert. Zowel door de verspreiding als door wat bekend is over het virus zelf.

klik op één van onderstaande links
website van de thuisarts
website van rivm of voor overleg/info 0800-1351 (landelijk publieksnummer RIVM)

AKTUEEL:

Wanneer bellen over het coronavirus?
Het RIVM adviseert inwoners van de provincie Noord-Brabant bij verkoudheid, hoesten of koorts hun sociale contacten te beperken. Dit betekent: blijf thuis.

Alleen bij hoge koorts of toenemende benauwdheid/kortademigheid belt u de huisarts of huisartsenpost. Ga NIET naar uw huisarts of huisartsenpost toe. Dan zou u andere mensen kunnen besmetten. De huisarts vertelt wat u moet doen. Blijf tot die tijd binnen.

Nogmaals:
Voor meer informatie neemt u contact op met het RIVM, tel. 0800-1351 of website zie boven.

ARTSEN SPREEKUREN

Na bijna 3 jaar heel prettige samenwerking heeftt dokter Brugts ons verlaten. Hij gaat enthousiast een praktijk in Terheijden overnemen. Wij zijn blij en dankbaar voor alle hulp die hij hier heeft geboden en hopen dat hij een fijne en goede doorstart in Terheijden heeft. Zijn vervangster is drs F. Mooren.

Vanaf medio februari wijzigen de spreekuurtijden. Het is de bedoeling dat de praktijk op dinsdagmiddag dicht gaat ipv donderdagmiddag. Dokter Snobl werkt dan maandag, dinsdag en vrijdag. Dokter Mooren zal op woensdag en donderdag werken.

Vanwege het CORONA VIRUS kan het zijn dat we echter zullen afwijken van de geplande standaard werktijden/dagen.

AFSPRAKEN PSYCHOLOGE PRAKTIJK

Mw Krijger, onze praktijkpsychologe, is afwezig vanaf 1 januari t/m juni 2020. Waarneming geschiedt dan door mw de Graaff. De spreekuren veranderen dan naar maandagmiddag en vrijdagmiddag.

- Psychologe mw Krijger werkt bij ons als POH-GGZ (Praktijkondersteuner Huisartsen - Geestelijke Gezondheidszorg). Dat doet zij echter op een andere locatie vanwege ruimtegebrek. Heeft u een afspraak en wilt u deze wijzigen of afzeggen belt u dan svp met ons en niet de psychologenpraktijk waar wij ruimte huren. -

NIEUWE TELEFOONCENTRALE

Vanaf maandag 20 mei hebben wij een nieuwe telefooncentrale. Voorheen waren er verschillende nummers voor spoed, herhaalrecepten en de praktijk. Nu belt u gewoon in via 1 nummer en krijgt een meerkeuze menu. Tevens kunnen meer mensen in de wacht staan waardoor u minder vaak een in bezet toon zult krijgen. Wij hopen dat dit de bereikbaarheid zal verbeteren.
Één opmerking echter: de optie 'spoed' is alleen voor daadwerkelijke medische spoed, niet voor andere zaken. Denkt u daar alstublieft aan.

ZOEKT U EEN HUISARTS ?

Op dit moment is helaas onze praktijk van dusdanige grootte dat wij geen nieuwe patienten aan kunnen nemen. Dit is een probleem dat zich bij veel praktijken voor doet. Klik op onderstaande link om te zien welke praktijken in Oosterhout nog wel open zijn voor nieuwe patienten.

<klik hier voor huidige status van huisartsenpraktijken in Oosterhout>

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID

Per 1 maart 2017 is het telefonisch spreekuur komen te vervallen. In plaats daarvan is er een terugbel-spreekuur, in principe op ongeveer dezelfde tijd (13:30-14:00) als het telefonisch spreekuur was. Als u een vraag heeft waar u perse de dokter voor nodig heeft, dan kunt u dat bij de assistente melden en u zult dan worden teruggebeld.

Bereikbaarheid assistente/praktijk:
U kunt elke werkdag van 08:00-12:30 en 16:00-17:00 rechtstreeks met de assistente bellen voor adviezen, vragen of om een afspraak te maken. In verband met lunchpauze en assistentespreekuur zijn wij tussen 12:30-16:00 alleen rechtstreeks bereikbaar via de spoedlijn en alleen voor spoed. Tevens is de balie dan niet bezet. Wij vragen u dan ook met klem om in die periode niet voor zaken die kunnen wachten naar de praktijk te komen. Wij kunnen u dan helaas slechts zeer beperkt te woord staan. Dit geldt vanzelfsprekend niet voor spoedzaken zoals bv een bloedende verwonding.

Beschikt u over een GSM en een Digid dan willen wij u graag attent maken op mijngezondheid.net. U kunt, na aanmelden, dan online afspraken maken op het spreekuur van dokter Snobl en heel simpel en veilig herhaalrecepten bestellen.

MIJNGEZONDHEID.NET

Vanaf begin januari 2014 kunt u, indien u over internettoegang en een Digid beschikt alsmede SMS'jes kunt ontvangen, enkele zaken online regelen via mijngezondheid.net. Een deel van de functies van mijngezondheid.net wordt pas geactiveerd nadat u zich heeft aangemeld en uw huisarts uw verzoek heeft geactiveerd. Klik hier voor meer info.