Welkom bij huisartsenpraktijk Snobl

Nieuwe locatie praktijkondersteunster somatiek

Heeft u suikerziekte, verhoogde bloeddruk, astma of COPD en komt u met enige regelmaat bij mw Wennink, onze 'praktijkondersteuner-somatiek', dan moet u weten dat vanaf 1 januari 2024 zij vanuit de praktijk de Beiaard, Marinus de Jongstraat 3, 4904 PK te Oosterhout, voor ons werkt op de dinsdagen en vrijdagen. Op de woensdagen en donderdagen is zij op de praktijk van ons aanwezig.

Gewijzigde weken

Vrijdag 29 maart alsmede 11 en 12 april is de praktijk gesloten.
Waarneming geschiedt door praktijk Pasteurlaan 0162-455665

Dokter Mooren is afwezig tot medio mei 2024.

In januari wordt voor haar waargenomen door dokter Dommeck.
In de maanden februari/maart/april neemt dokter Oomen waar.
In principe op de dinsdagen en donderdagen.

Dokter Snobl werkt dan de maandagen, woensdagen en vrijdagen.
Let op: er kunnen kleine wijzigingen in dit schema zijn.
Wilt u perse bij een specifieke arts een afspraak maken vraag dit dan na bij de receptioniste.

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID

In plaats van het telefonisch spreekuur is er een terugbel-spreekuur, vaak echter pas aan het einde van de werkdag. Als u een vraag heeft waar u perse de dokter voor nodig heeft, dan kunt u dat bij de assistente melden en u zult dan worden teruggebeld.

Bereikbaarheid assistente/praktijk:
U kunt elke werkdag van 08:00-12:30 en 16:00-17:00 rechtstreeks met de assistente bellen voor adviezen, vragen of om een afspraak te maken. In verband met lunchpauze en assistentespreekuur zijn wij tussen 12:30-16:00 alleen rechtstreeks bereikbaar via de spoedlijn en alleen voor spoed. Tevens is de balie dan niet bezet. Wij vragen u dan ook met klem om in die periode niet voor zaken die kunnen wachten naar de praktijk te komen. Wij kunnen u dan helaas slechts zeer beperkt te woord staan. Dit geldt vanzelfsprekend niet voor spoedzaken zoals bv een bloedende verwonding.

Beschikt u over een GSM en een Digid dan willen wij u graag attent maken op mijngezondheid.net. U kunt, na aanmelden, dan online afspraken maken op het spreekuur van dokter Snobl en heel simpel en veilig herhaalrecepten bestellen.

MIJNGEZONDHEID.NET

Vanaf begin januari 2014 kunt u, indien u over internettoegang en een Digid beschikt alsmede SMS'jes kunt ontvangen, enkele zaken online regelen via mijngezondheid.net. Een deel van de functies van mijngezondheid.net wordt pas geactiveerd nadat u zich heeft aangemeld en uw huisarts uw verzoek heeft geactiveerd. Klik hier voor meer info.